Református templom

Az eredetileg barokk stílusú templom 1795-ben épült. Építtetője: Farkas Dániel prédikátor. Érdekes adat, hogy az akkor főkurátor Bessenyei Zsigmond a testőr-költő Bessenyei György testvére volt. Déli oldalán található a Bessenyei-család sírboltja, ahol nyugszik többek között Bessenyei György édesanyja.

A hajdanán katolikus templom a reformáció során az új vallás követői birtokába került. Az akkori még fából ácsolt, zsindelyes tetejű toronyban két harang lakott. A kisebbiket (60 fontos) a korabeli adatok szerint 1642-ben Eperjesen öntötte Georg Wierd (Későbbi iratok ezt 1653-ra teszik.) 1855-ben Sárközi Gábor lelkész idejében újraöntötték. A másikat 1807-ben Kassán öntötték Christ Lebecht műhelyében. A jelenlegi kőtornyot az 1920-as években kezdték el építeni. A harangok ezután ebben kaptak helyet. 1907-ben a két harangot egybeöntötték. Az új harang ma olvasható felirata: „A paszabi református egyház ezen 1653-ban készült harangját újraöntette 1855 évben. Most pedig az 1807 évben készült második haranggal együtt összeöntötte saját költségén 1907-ben. Öntötte és felszerelte Thury Ferenc Budapesten 1907.” A nagyharangot Diósgyőrben öntötték, súlya 700 kg. Felirata: Öntetett a paszabi református hívok adakozásából 1924-ben az 1914. évi világháború emlékére. Tomory Pál lelkész Bíró Lajos főgondnok és Túri Sándor tanító idejében.”

A műemlékké nyilvánított templom a XIX. század közepén nyerte el végső formáját. Országos hírű orgonáját 1908-ban építették.