Általános Iskola és Közművelődési intézmény, Napköziotthonos Óvoda


Az iskola története:

1945-ben a községben 2 egyházi (római,református) iskola működött 190-220 tanulóval. 1948-ban a két egyházi iskolát államosították, a paszabi iskola Tiszabercel tagiskolája lett. Tanulócsoportok száma 4, a 7.-8. osztály Tiszabercelen tanult. 1990. december 1-től újra önálló intézmény, alsó tagozatos általános iskola. Ekkor 6 tanulócsoporttal működött, 1 – 4. osztályok, 1 sajátos nevelési igényű  és 1 napközis csoport. 1995. szept. 6-án felavatják modern, új iskolaépületünket. 1996. szeptember 1-től  8 osztályos általános iskolaként működik, tanulólétszám: 170. Ez időtől az iskolához tartozik az óvoda, a könyvtár és a közművelődés.

2002. május 1-én birtokba vehettük a bitumenes pálya mellett megépült ötlépcsős lelátót, mely a pedagógusok és a lakosok összefogásával társadalmi munkával épült.
 

 

 

 

Turi Sándor paszabi tanító (1896-1959)

A paszabi iskola és a község kiemelkedő személyisége Turi Sándor tanító, népművelő. 1910-ben kezdte el a néptanítói munkásságát Paszabon. Már pályája elején rájött, hogy itt nem elég „csak” tanítani. Igyekezett a kezdetektől fogva bekapcsolódni a kis falu mindennapi életébe. Vezette és gondozta a helyi könyvtárat, tagja lett a falu képviselő-testületének, presbiterként, kántorként, valamint szakfelügyelőként tevékenykedik. Margit nevű lányával összegyűjtötte és lerajzolta a paszabi szőttesek gazdag mintavilágát, majd létrehozta a szövőüzemet. Régészeti ásatásokat végzett, gyűjtötte Paszab és a környező települések néprajzi kincseit, balladáit, népdalait, népmeséit.
Szoros munkatársi, sőt baráti kapcsolatba került Kiss Lajossal a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatójával, Ortutay Gyula néprajztudóssal, Móricz Zsigmond íróval és annak testvérével, Móricz Miklóssal is. A Turi Sándor által összegyűjtött régészeti tárgyak egy része jelenleg a község helytörténeti múzeumában található.
Néprajzi, szociográfiai írásai Kiss Lajos és Ortutay Gyula tudományos munkáját nagymértékben segítette. Művei önállóan is megjelentek a korabeli folyóiratokban. A Paszabról írt helytörténeti monográfiáját már nem tudta befejezni. Rendkívül sokoldalú és gazdag életútjának a korai halál vetett végett 1959-ben. A Művelődési Minisztérium saját halottjaként temette el Paszabon, az egész falu és az ismerősök, tisztelők nagy részvéte mellett.
 

Intézményünk bemutatása

Az iskola tervezője szakított a hagyományos formák alkalmazásával egyedi, családias épületet tervezett. Az Y alakú tömb tetőtér beépítéses. A belépő egy tágas aulába érkezik, melyet felül körbefutó karzat szegélyez. 8 tanterem, 2 csoportszoba, 1 számítástechnika terem, melegítőkonyha, könyvtárszoba és szertár, valamint tanulói portásfülke talált célszerű elhelyezést.

 

Pedagógiai programunkat a nyíregyházi tantervcsalád adaptálásával készítettük. E programunkat a Kerettanterv alkalmazásával valósítjuk meg. 4. osztálytól német idegen nyelvet tanítunk. A pedagógiai munka hatékonyságát képesség-kibontakoztató foglalkozások, szakkörök révén biztosítjuk. Felzárkóztató foglalkozásokat alsós és felsős diákjainknak is szervezünk matematika, magyar, földrajz, történelem és német tárgyakból.
Szakköreink: matematika, számítástechnika, magyar és  furulya. Az informatikával már 4. osztálytól ismerkedhetnek a tanulók.
Községünk híres szőtteséről, a szövés hagyományát a kézműves szakkör keretén belül ápoljuk.

Az iskolai és községi rendezvények aktív szervezői és résztvevői pedagógusaink és tanulóink. Minden tanév első jelentős rendezvénye a Paszabi Duatlon fesztivál, melyen szívesen vesznek részt a RISZ tagiskolái is.
Színvonalas műsorokkal készülünk nemzeti ünnepeinkre. A diákönkormányzat összehangolt csapata minden évben nagy élményt nyújtó karácsonyi színdarabot mutat be községünk lakóinak. Nem maradhat el az ötletes jelmezekkel tarkított farsangi mulatság sem. Az alsós tagozatosok megható, családias légkörben köszöntik anyák napján az édesanyákat.
2000-ben hoztuk létre „A Paszabi tanulókért” iskolai alapítványunkat. Intézményünk minden év őszén jótékonysági bált rendez, s a bál bevételét alapítványunk javára ajánljuk fel. A számlára beérkező összegből bővítettük számítógépparkunkat, támogatjuk tanulóink kirándulását, színházlátogatását, táborozását. Az iskolával közös irányítás alatt működik a Napköziotthonos Óvoda.
2007. szeptember 1-tol iskolánk az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként működik tovább.
 

Tagintézmény vezető: Tajthy Istvánné - matematika-fizika szakos tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padagógiai Program 2014


max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet