Hirdetmény

Paszab község közigazgatási területének településrendezési tervei és helyi építési szabályzata 2006-ban kerültek elfogadásra.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Helioenergy Deimos Kft. megkeresésére 330/2021.(VI.22.) határozatában kezdeményezte a településrendezési tervek módosítását. A módosításra kijelölt területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A módosítás célja: község külterületén lévő 069/7-11 hrsz.-ú telkek - összesen 11 ha 8162 m2 nagyságú - területén 4700kW-os névleges teljesítményű naperőmű létesítése.

A terület jelenleg általános mezőgazdasági és gazdasági erdő terület felhasználású, a módosítás során különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület (KN-E) kerül kijelölésre.

A településrendezési eszközök jóváhagyását megelőző véleményezési eljárás szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) határozza meg. A R. előírja, hogy a módosítás során az érintett lakosság, az érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét is biztosítani kell.

Paszab község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait, amelyben meghatározta a rendezési tervmódosítás civil érintettekkel (partnerekkel) történő egyeztetésének módját.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet az Önkormányzatnak felhatalmazást ad arra, hogy a partnerségi egyeztetést ne az önkormányzati rendelet szerint, hanem elektronikus úton is lefolytathassa.

A településrendezési tervek módosításának dokumentációja a partnerekkel történő egyeztetés céljából felkerül jelen hirdetménnyel egyidejűleg a község honlapjára abból a célból, hogy az érintettek ezzel kapcsolatban észrevételt tehessenek.

Kérem azokat, akinek a jelenleg folyamatban lévő módosítással kapcsolatban észrevétele van, 2021. augusztus 5-ig elektronikus úton jelezze a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Paszabi Kirendeltség polgarmester@paszab.hu  email címen.

Paszab, 2021. július 20.

Tajthy Péter
polgármester